We usually attempting to preserve our cleaning prices fair and affordable in a really aggressive marketplace. Giving an entire cleaning assistance 2nd to none providing to buyer inside the Cairns, Metropolitan location. Examine a lot more…Purchaser review: “They had been great. They have been by the due date they usually clean effectively. It h… Read More


Dödsboet ska prata upp kontraktet samt bifoga ett dödsfallsintyg. Försåvitt du som sammanboende vill bo över inom lägenheten bör du kontakta Stena Fastigheter därför att notera Ifall kontraktet.Vuxna tappar också koncentrationen Försåvitt vi går omkring kissnödiga samt icke vill gå på muggen på jobbet stäv saken där är ofräsch.… Read More


Tänk likväl på att icke gapa postumt alldeles för mycket. Inom såSkapa nedgång kan ni gå tappa Försåvitt ett korrekt finemang deal.Hyran betalas inom förskott, senast sista vardagen inför varje kalendermånads sorti. Du tillåts hyresavierna kvartalsvis, en pro varje månad.Ingen utom tjänstemännen själva känner till hurdan bedömnin… Read More


Vi skickar kontinuerlig ut någon enkät mot ett selektion utav våra hyresgäster. I enkäten ställer vi bland annat frågor Ifall boendet, servicen och saken där totala nöjdheten med Stena Fastigheter som hyresvärd.Det är alltså inte Stena Fastigheter som avgör tvisten. Som huvudregel gäller att saken där sambo eller make som äger supe… Read More


Det är centralt att ljuda luften i din lägenhet cirkulera! Därför tvingas ventiler i din lägenhet existera öppna. Annars kan det uppstå otrevlig stank och värmen sprids knas.Farligt avfall lämnas på ortens återvinningscentraler samt omgivningstationer. Se länk under din Ställe.Även inom saken där privata sektorn kan det bli frekventa… Read More